Opportunity Research

De juiste kansen benutten door middel van ervaring.

Lees verder

Beste investering van tijd en geld

Een goede inventarisatie van kansen brengt de meest waardevolle optimalisaties in kaart en voorkomt verkeerde investeringen van tijd en geld. Enshore helpt u een goed overzicht te creëren door te analyseren welke processen er verbeterd kunnen worden en te inventariseren wat dit oplevert. Jarenlange ervaring en kennis uit de markt geven ons de inzichten die we nodig hebben om uw bedrijf verder te helpen.

Inventarisatie kansen

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, maken we een inventarisatie van mogelijke kansen en wat dit oplevert. Hiermee zijn we in staat de beste beslissing te nemen en voorkomen we onnodige investering. In dit proces doorlopen we de volgende fasen:

  • Bedrijfsprocessen in kaart brengen
  • Analyse gebruikte techniek
  • Kansen inventariseren
  • Kosten/baten analyse
  • Keuze voor optimalisatie