Control it – Wijzig veilig en flexibel

Updaten is een randvoorwaarde voor innovatie en continuïteit.

Lees verder
Background

Het is voor het gebruik van uw enterprise technologie (ERP en Finance) belangrijk dat deze goed beveiligd en actueel blijft. Niet alleen door updates vanuit de softwareleverancier door te voeren, maar ook de nodige configuratie aanpassingen te maken. Enshore biedt de mogelijkheid deze verantwoordelijkheid in meer of mindere mate van u over te nemen.

On demand Impact Analysis

Wanneer u een update doorvoert, wilt u er zeker van zijn dat alles nog werkt. Enshore brengt met een Impact Analysis de bedrijfsprocessen in kaart die door externe veranderingen worden beïnvloed. Dit geeft een beeld van de processen die aandacht verdienen en waar mogelijk aanpassingen gemaakt moeten worden.

  • U ontvangt een rapport waarin is gedefinieerd wat de impact is en hoe die wordt opgevangen.
  • Adviezen bij updates over nieuwe features die interessant zouden kunnen zijn voor uw specifieke situatie.
  • Een impact analyse is doorgaans binnen 3 dagen gereed.

Binnen

3 dagen

gereed

On demand Updates

In de Impact Analysis is vastgesteld welke updates moeten worden doorgevoerd en welke impact deze hebben op de bestaande bedrijfsprocessen. Hieruit kunnen aanvullende configuraties en additionele integratie aanpassingen naar voren komen. De updates worden samen met deze additionele aanpassingen doorgevoerd op diverse niet productieomgevingen. Zodra de bedrijfsprocessen 100% functioneren worden de updates op de productieomgeving gecontroleerd doorgevoerd. Updates worden doorgaans binnen 3 weken doorgevoerd. Additionele aanpassingen en configuraties worden hierin meegenomen.

On demand Automated Tests

Bij het uitbrengen van (kwartaal-) updates houdt uw enterprise technologie (ERP en Finance) leverancier geen rekening met de unieke setup en integratie koppelvlakken van uw organisatie. Om verstoringen in uw bedrijfsprocessen te voorkomen is het noodzakelijk dat het uitvoeren van dergelijke updates grondig moet worden getest. Enshore test geautomatiseerd en eventuele issues worden direct gesignaleerd en opgelost. Dit doen wij met onze Testautomation-tool.

Voordelen van Automated Tests:

  • Interne medewerkers worden niet belast met testwerkzaamheden.
  • Vroege feedback voorkomt dat bugs naar productie worden gezet.
  • Menselijke fouten komen niet meer voor.
  • U kunt de tests zo vaak als u wilt
  • U heeft de onbeperkte mogelijkheid om modules en applicaties toe te voegen.