Privacy Policy

Background

Persoonsgegevens die wij verwerken

Enshore B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken doordat je gebruik maakt van onze website:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Gegevens die wij verwerken doordat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

  • Voor- en/of achternaam;
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een CV te uploaden, in correspondentie en telefonisch;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enshore.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Enshore B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • contact met je op te kunnen nemen (bellen en/of mailen) indien je het contactformulier en/of sollicitatie formulier hebt ingevuld; en
  • om jouw gedrag op de website te analyseren. Daarmee kunnen wij onze website verbeteren en ons aanbod van producten en diensten afstemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Enshore B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 24 maanden.

Delen met anderen

Enshore B.V. verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Enshore B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Enshore B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale-mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@enshore.nl. Enshore B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Enshore B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@enshore.nl