Datawarehouse: Snel en flexibel inzicht in je bedrijfsprocessen

Background

Een duurzame business intelligence (BI) oplossing ontwikkelen voor een klant in Rotterdam; een groot project waar we ons de afgelopen tijd in hebben vastgebeten. We hebben een gestructureerd enterprise datawarehouse ontworpen voor de opslag van alle bedrijfsgegevens. Vervolgens zijn de visualisaties en analyses uitgewerkt in Microsoft Power BI. Een oplossing waarmee de klant een grote sprong maakt in de business intelligence maturity.

2O jaar aan gegevens

Met deze oplossing heeft de klant een snel en nauwkeurig inzicht gekregen in de dagelijkse bedrijfsprocessen, omdat de benodigde gegevens niet meer uit bewerkelijke rapportages gehaald hoeven te worden. Daarnaast heeft de klant met de invoering van het datawarehouse de beschikking gekregen over een schat van bijna 20 jaar aan gegevens, waarmee de lange termijn prestaties eenvoudig en ad hoc zijn te analyseren.

Zo hebben we het gedaan

Met behulp van onze standaard werkwijze en onze kennis van bedrijfsprocessen hebben we eerst een data vault gemodelleerde structuur ontworpen voor de opslag van alle relevante ruwe data. In een data vault model kunnen gegevens uit meerdere bronnen worden geïntegreerd en daarmee is het uitermate geschikt als basis voor een enterprise datawarehouse. Gegevens uit het data vault model worden vervolgens getransformeerd naar stermodellen bestaande uit dimensies en feiten. Microsoft Power BI maakt uiteindelijk gebruik van de stermodellen om de gegevens te visualiseren en te analyseren.

Keep it simple

Onze visie op business intelligence? Houd het simpel. Hanteer heldere stappen in het proces van brondata naar intelligence. We komen geregeld situaties tegen waarbij klanten zelf aan de slag zijn gegaan om bronsystemen rechtstreeks te ontsluiten met behulp van bijvoorbeeld Microsoft Power BI of Tableau. Op zich is daar niets mis mee, maar vaak ontstaat er dan soort kopie van het bronsysteem, omdat men geen expertise in huis heeft voor het maken van echt geschikte datamodellen voor business intelligence. Op de langere termijn staat het vaak complexe datamodel van de bronsystemen (en dus ook het complexe kopiemodel) het beheer en de doorontwikkeling van de dashboards in de weg. Door gebruik te maken van discrete, heldere stappen in het proces van brondata naar intelligence, creëer je een toekomstbestendige business intelligence oplossing waar dashboardontwikkelaars en data scientists goed mee uit de voeten kunnen.