Stolt-Nielsen

Background

Stolt-Nielsen Limited (SNL) is een wereldwijde dienstverlener van geïntegreerde transportoplossingen voor vloeibare chemicaliën, plantaardige oliën, zuren en andere ‘specialty liquids’. Wij ondersteunen sinds vier jaar circa 5000 medewerkers bij het gebruik van hun digitale bedrijfsprocessen.

30% minder verstoringen en onduidelijkheden

Onder de overkoepelende organisatie Stolt-Nielsen Limited vallen zes ‘business units’. Drie daarvan zijn in Nederland vertegenwoordigd. Stolt Tankers in Rotterdam, Stolthaven Terminals in Rotterdam en Moerdijk en Stolt Tank Containers in Rotterdam en Botlek. Voorheen maakte Stolt-Nielsen gebruik van geoutsourcede dienstverlening, maar dit leverde niet de kostenbesparing op die men voor ogen had. Het aantal verstoringen was hoog en door een hoog verloop van personeel bleef het kennisniveau achter. Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat er minder communicatie nodig was om het zelfde doel te bereiken. Door continuïteit te bieden en het geven van trainingen en voorlichtingen aan de medewerkers van Stolt-Nielsen, hebben wij ervoor gezorgd dat er 30% minder verstoringen en onduidelijkheden zijn. Naast de dagelijkse ondersteuning, zorgen wij ook voor optimalisaties in bedrijfsprocessen.

Power BI

Bij Stolt-Nielsen helpen we bij de transitie van standaard legacy rapportage naar het moderne Microsoft Power BI platform. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Microsoft Azure (cloud) stack. De focus ligt op de extractie, transformatie en verwerking (ETL) van rauwe data naar gestructureerde management- en operationele data. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het kosten aspect, door historische data samen te voegen en alleen de meest recente data in partities in het geheugen te laden. Ook hebben we recentelijk een dynamische valutaconversie ingebouwd, waarbij het mogelijk wordt om bedragen in verschillende valuta weer te geven in de valuta waarop gerapporteerd moet worden.

Updates en upgrades

Een upgrade die wij in de afgelopen periode voor Stolt-Nielsen hebben uitgevoerd was een overgang naar de allernieuwste versie. De gehele technische onderlaag werd vervangen, de userinterface werd vernieuwd en nieuwe mogelijkheden werden door de upgrade gerealiseerd.

Implementatie collections process

Stolt-Nielsen vroeg ons om hun inningen-proces eens onder de loep te nemen. Op het moment dat klanten achterstallige betalingen hebben, is een gestroomlijnd en overzichtelijk proces belangrijk. Niet alleen wordt daarmee het uitstaande saldo verlaagd, maar wordt ook een goede relatie met de klant behouden door heldere en eenduidige communicatie. Maar hoe kan er het beste omgegaan worden met verschillende klanten uit verschillende landen? Welke klanten hebben maatwerk nodig en via welke kanalen wordt er contact gezocht? Hoe kan het geheel naadloos aansluiten op de reguliere debiteurenadministratie? Door in nauw verband samen te werken in een scrumproject, konden we hier samen met onze klant een goed beeld over vormen.

We hebben Oracle Advanced Collections inmiddels voor meerdere vestigingen ingericht. Dat heeft ervoor gezorgd dat de klanten nu automatisch en periodiek op de hoogte worden gebracht van het achterstallige saldo. Dispuutfacturen en betalingstoezeggingen worden vastgelegd in het systeem en door middel van taken gemonitord en behandeld. Door de uniforme en professionele wijze van corresponderen (in meerdere talen), betalen klanten nu eerder en zijn ze beter op de hoogte van de situatie. Daarnaast hebben de behandelaars door de prioritering binnen Oracle Advanced Collections een beter beeld van welke klanten aandacht nodig hebben. En, niet onbelangrijk, het uitstaande saldo was een paar maanden na de afronding van het project met 50% verlaagd.