Het maskeren van een databestand met een miljard records

Vanuit een klant kwam de vraag om te helpen met het maskeren van persoonsgegevens in hun databases.

Lees verder

De case

In het kader van de AVG-wetgeving is het van belang dat niet noodzakelijke persoonsgegevens zo veel mogelijk worden gemaskeerd. Het is aan bedrijven en organisaties zelf om aan te tonen dat zij aan de privacywetgeving voldoen. Vanuit een klant kwam de vraag om te helpen met het maskeren van persoonsgegevens in hun databases.

De uitdaging in deze case was om een zeer groot databestand met een miljard records te maskeren voor de klant. De klant had de wens om bepaalde kolommen niet te maskeren. Niet alle data hoefde gemaskeerd te worden, zolang de data maar niet te herleiden was naar de persoon in kwestie. Daarnaast wilde de klant dat de data consistent zou blijven, zodat de testomgeving nog bruikbaar zou zijn.

Onze oplossing

Dat de datamasking-tool een enorme kracht heeft, bewijzen we door een tabel met meer dan een miljard records probleemloos te maskeren. We hebben voor de klant de configuratie aangepast, waardoor voldaan werd aan de wens om niet alle kolommen te maskeren. Daarnaast hebben we de data geanonimiseerd, zodat het onmogelijk is om de data terug te zetten naar de originele data. De datamasking-tool is op (vrijwel) iedere database toepasbaar. Het maskeren van een tabel met een miljard records betekent dat de tool 99,9% van alle tabellen qua omvang aan kan.